Lidmaatschap Afdrukken
maandag, 03 januari 2011 00:33

Het lidmaatschap van de Brabant Orgel en Keyboardclub kost € 20,- per jaar te voldoen in januari van het lopende verenigingsjaar.

De contributie kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer:

NL 86 RABO 011.81.36.941 t.n.v. Hans Biezen inzake Brabant Orgelclub.

Per lid is 1 introducee van harte welkom.