forex trading logo

De volgende clubavond is

29 oktober 2021 

Johan Bushoff demonsteert en bespeelt dan 

zijn zelf geconstrueerde PSR-Duet II


Home Historie
Over de BROC Afdrukken E-mail
zondag, 02 januari 2011 23:45

Onder de naam: Brabant Orgel Club werd onze club in 1991 opgericht, als gevolg van een initiatief van de heren A. Christ, J. Doomen. B. van Rossum, J. van Erp & Mevr. M. Boeren.

Het bestuur werd toen als volgt samengesteld:

Voorzitter: J. van Erp

Secretaris: B. van Rossum

Penningmeester: M. Boeren

Leden: A. Christ en G. v.d. Made 

Jaarlijks werden er 6 clubavonden georganiseerd in zalencentrum "Het Wit Paardje" te Tilburg.

Dankzij de medewerking van importeurs en dealers van diverse orgel- en keyboardmerken was het mogelijk om de leden steeds een avond van hoog muzikaal niveau aan te bieden, hetgeen zijn weerslag vond in het ledental dat steeg van 30 leden in 1991 tot 110 in 1993, momenteel telt onze club ca.70 leden.

Tevens werd er in de beginjaren eenmaal per jaar een zogenaamde leden voor ledenavond georganiseerd, welke avonden succesvol verliepen.

In totaal hebben 35 leden, soms vergezeld van muzikale gasten, een dergelijke avond verzorgd.

Op 20 December 1992 namen 50 leden deel aan een excursie naar het theatororgel van het "Tuschinski Theater" te Amsterdam, gevolgd door een bezoek aan het museum "Speeldoos tot Pierement" te Utrecht.

Het bestuur verzorgde ook andere activiteiten, zoals cursussen over Midi, registratie en akkoordenleer.

Op 7 Februari 1996 werd het 5-jarig jubileum van onze club gevierd met een Brabantse koffietafel, gevolgd door een concert dat gegeven werd door de topartiest Peter Baartmans. Wederom een geslaagde avond, welke door 110 personen, leden en gasten, werd bijgewoond.

In de loop der jaren hebben er diverse bestuurswisselingen plaats gevonden, doch iedere keer werd de heer J. van Erp als voorzitter in functie herkozen, zodat hij in het jaar 2001 zijn 10-jarig jubileum mocht vieren.

Al in 1992 werd er een eigen clubblad uitgegeven, verzorgd door ons clublid J.H. van Ras die ook een tijd secretaris in het bestuur is geweest.

Het clubblad verscheen 5 maal per jaar en bevat aankondigen van onze clubavonden, verslagen hiervan, wetenswaardigheden op orgel en keyboardgebied, cursussen en dergelijke.

In 1998 werd de naam Brabant Orgel Club gewijzigd in:

Brabant Orgel & Keyboardclub, aangezien dat was gebleken dat het merendeel der leden, zich meer met keyboard dan met orgel bezig hield.

Tevens werd de omslag van het clubblad voorzien van de Brabantse vlag.

In Februari 1997 hebben we onze activiteiten verplaatst naar zaal "Lolland" te Tilburg, omdat zalencentrum "Het Wit Paardje" werd opgeheven.

In Maart 1999 werd een samenwerkingsverband aangegaan met de "Bossche Orgel en Keyboard Club", hetgeen tot nu toe zeer succesvol verloopt.

In 2012 werd Dhr. Jan van Erp, benoemd tot ere voorzitter.

Vanaf december 2013 worden de clubavonden gegeven bij Boerke Mutsaers.

De club heeft de beschikking over professionele geluids-, verlichting- en video technieken, verzorgt door Ultrasound Productions. 

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter/ secretaris: Johan Bushoff

Penningmeester: Hans Biezen

Clubavond gastheer: Bert Spijkers

 

 

Advertenties

Sponsors:
MIDIfile
De digitale winkel voor midifiles
Fa-Sol
Piano-, orgel- & keyboardschool voor Tilburg en omstreken
MusiFix
The Hammond Organ & Leslie Specialist
MEGAPOP
Keyboard cursus voor volwassenen
Boerke Mutsaers
Combineert nostalgie met hedendaagse kwaliteit
JVM-Music
Innovatieve Böhm orgels en keyboards


Laatste nieuws


Designed by Sprenger Computer Oplossingen.